top of page

Оградни пана с декоративен елемент

ас.jpg
ф.png

Огрдано пано с декоративен елемент Копие

Металните плочи, които ще се използват за модели на копие имат дебелина 1 mm       (± 0,2 mm) и височина от 40 мм

Характеристика

 • Това е възпиращо средство, предотвратява катерене благодарение на остър декоративен елемент

 • Има здрава конструкция и декоративните елементи са  монтирани на хоризонталните пръчки на паното

 • цялата система се произвежда и сглобява едновременно.

 • Размери:

 • Ширина -  250 см.

 • Височини: 80 см, 100 см, 120 см, 150 см, 170 см, 200 см

 • Покритие:

 • Прахово боядисани след предварително поцинковане с 40 – 60 гр. цинк

 • Дълбоко поцинковани – 270 гр. цинк / м2

 • Разстояние между пръчката – 5/15 (око)

 • Диаметър на телта – 4,50 мм

12.png
1234.png
г.png

Огрдано пано с декоративен елемент Прилеп

Металните плочи, които ще се използват за модели на копие имат дебелина 1 mm       (± 0,2 mm) и височина от 40 мм

Огрдано пано с декоративен елемент Пираня

1.png
4.png
q.png
qq.png

Огрдано пано с декоративен елемент Лале

Само по поръчка

bottom of page