top of page

ОГРАДНИ ПАНА С ВИСОКА СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ

Предимства

1.png

Оградни пана с висока степен на сигурност, подходящи за ограждане на строго охраняеми обекти. Мрежата от електрозаварени стоманени телове, от която са направени паната, е специално проектирана в плътен растер, така че да е устойчива срещу:

- вандализъм

- възможност за прерязване и други посегателства

- възможност за катерене по оградата в опити за прескачането ѝ

Основно предимство е, че не създава визуална преграда по дължината си. Видимостта през нея се запазва дори и когато се гледа под малък ъгъл, което е много важно при обекти охранявани с физическа охрана и техника за видеонаблюдение.

Области на използване:

  • Военни региони

  • Фабрики и специални зони

  • Бизнес центрове

  • Високоскоростен влак и магистрална среда

  • Спортни комплекси

3.png
2.jpg

За поръчки:

bottom of page