top of page

Изграждане на спортни площадки

3.png

Затворени спортни площадки

  • Изключително здрави стоманени ферми.
  • Брезентът върху тях се поставя и премахва лесно.
  • Дължината, широчината и височината се изработват според желаните размери.
  • Трибуната и седалките са опционални.
  • Осветителните и дренажните работи се извършват до ключ.
1.png
2.png
5.png

Отворени спортни площадки

  • Височината варира между 4м и 9м.
  • Използвания материал се променя и подсилва спряно височината.
  • Стълбовете и страничните части могат да се използват с профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение, дори ако се предпочита тип тръба.
  • Покрива може да бъде покрит с въжета
4.png
bottom of page